Book
Dutch

Encyclopedie van ruimtevaart

Ian Graham (author)

Encyclopedie van ruimtevaart

Target audience:
12-14 years and up
Naslagwerk over de ruimtevaart, dat gekoppeld is aan een aparte website met extra informatie. Met korte teksten en veel kleurenillustraties. Vanaf ca. 13 jaar.
Subject
Ruimtevaart
Title
Encyclopedie van ruimtevaart
Author
Ian Graham
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Space travel
Publisher
Utrecht: Het Spectrum, 2005
96 p. : ill.
Note
Ondertitel op omslag: Van het boek naar het web en weer terug
ISBN
90-274-2231-1

Reviews

Spreekbeurten, actualiteit en web

Voor 12-plussers is er van alles voorhanden omdat auteurs zich niet hoeven te beperken qua thema's, diepgang of leesniveau. Anderzijds krimpt de leesradius van jongeren vaak, wegens dringender interesses of zware lestaken. Bij dat laatste denken we dan in de eerste plaats aan de spreekbeurt of het project, en uitgevers leggen zich erop toe jongeren hapklaar materiaal daartoe aan te bieden. Ook de opkomst van de nieuwe media heeft voor een verschuiving in het leesgedrag gezorgd, alsook voor een complex informatie- en beeldaanbod waarin jongeren hun weg moeten vinden. Het boek kan in dat proces nog steeds een positieve rol spelen, of natuurlijk simpelweg inspelen op wat er hip en hot lijkt. De hieronder besproken reeksen illustreren de veranderende verhoudingen tussen jongeren, boeken en (media)wereld.

Web en encyclopedie: @ncyclopedies

Winkler Prins is op het ogenblik een uitgebreid fonds van referentiewerken voor de jeugd aan het …Read more
In dit fraaie naslagwerk zijn 39 onderwerpen over ruimtevaart opgenomen. Er is o.a. informatie over ruimteprogramma’s, ruimtestations, planeten en ruimtepakken. Elk onderwerp beslaat een dubbele pagina. Deze encyclopedie laat zich enigszins vergelijken met de bekende “Ooggetuigen reeks”. Ook hier veel informatie in verschillende tekstkaders en veel fraaie kleurenillustraties en foto’s van verschillende grootte. De vele foto’s nodigen zeker uit tot lezen van de toegankelijke teksten; helaas is het gebruikte lettertype bij de foto's wel erg klein. Daarnaast zijn een beknopt naslaggedeelte opgenomen met onder meer een tijdlijn van 1926 tot 2014, ruimtevaartbiografieën van bekende ruimtevaarders (waaronder Wubbo Ockels), een verklarende woordenlijst en een register. In de tekst wordt herhaaldelijk verwezen naar de speciale internetsite die bij dit boek hoort (www.winklerprins.com/ruimtevaart). In het boek wordt duidelijk uitgelegd hoe deze naast het boek te gebruiken. Op deze site is ook …Read more

Encyclopedie van ruimtevaart

Deze mooi ogende encyclopedie gidst je doorheen de geschiedenis van de ruimtevaart, van de eerste raketten en satellieten tot een gedetailleerd overzicht van de huidige ruimtevaartprogramma’s en het leven in de ruimte in een ruimtestation. Uiteraard kom je ook heel wat te weten over de ruimte zelf, omdat observeren en onderzoeken van het heelal tenslotte het doel is van het verkennen van de ruimte. Schitterende foto’s en schematische illustraties worden afgewisseld met korte stukken tekst in een duidelijke begrijpbare taal. Het onderwerp is opgesplitst in 39 hoofdstukjes die telkens een dubbele bladzijde beslaan. Door de veelheid van informatie komt de bladspiegel soms wat druk over, hetgeen nog versterkt wordt doordat de grootte van het lettertype steeds verandert. Achteraan in het boek bevindt zich een naslaggedeelte met een tijdlijn, kaarten waarop de maan- en Mars-landingsplekken zijn aangeduid, ruimtevaartbiografieën, een verklarende woordenlijst en register. Een niet echt dure u…Read more

About Ian Graham

Ian James Alastair Graham OBE (12 November 1923 – 1 August 2017) was a British Mayanist whose explorations of Maya ruins in the jungles of Mexico, Guatemala, and Belize helped establish the Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions published by the Peabody Museum of Harvard University. Among his related works is a biography of an early predecessor, the 19th-century British Maya explorer Alfred Maudslay.

Early life and studies

Ian Graham was born 1923 in Campsea Ashe, a village in the East Anglia county of Suffolk, England. His father was Lord Alastair Graham, the youngest son of Douglas Graham, 5th Duke of Montrose. His family also includes relatives in publishing, specifically associated with the Morning Post.

Education

Graham went to Trinity College, Cambridge in 1942 as an undergraduate in physics, but his studies were put on hold the following year when he…Read more on Wikipedia