Book
Dutch

Romeinse koorts

Edith Wharton (author), Lisette Graswinckel (translator)
+1
Romeinse koorts
×
Romeinse koorts Romeinse koorts

Romeinse koorts

Edith Wharton (author), Lisette Graswinckel (translator)
Verhalen over vrouwen die zich ontworstelen aan de sociale, mannelijke conventies van de Amerikaanse aristocratie aan het begin van 20e eeuw.
Subject
Vrouwen
Title
Romeinse koorts
Author
Edith Wharton
Translator
Lisette Graswinckel
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Roman fever
Publisher
Amsterdam: Van Oorschot, 2014
313 p.
ISBN
9789028242173 (paperback)

Reviews

Zingen in een gouden kooi

Niemand schetste de beklemmende wereld van de New Yorkse jetset in de eerste decennia van de vorige eeuw even genadeloos als de Amerikaanse schrijfster Edith Wharton. Alexandra De Vos

Toen Edith Wharton (1862-1937) als klein meisje over Fifth Avenue slenterde - aan de hand van een gouvernante, zonder twijfel - zag ze een New York dat de huidige generaties niet meer zouden herkennen. Naast een vredig weitje met koeien begonnen de 'brownstones' , de rij statige huizen waar de elite van Manhattan zijn even statige leven leidde. In een opeenvolging van salons, gevuld met brokaten zetels, gasluchters en verse bloemen, werden eindeloos dezelfde rituelen opgevoerd. Er waren theevisites, verlovingspartijen, bals en discreet gemompel over familieschandalen van lang geleden. Nooit recente, want dat was, in de 'Gilded Age' van rond 1870, een aanslag op de goede smaak. Alles was rimpelloos in deze high society, die teerde op oud geld en de bleke schoonheid van haar vrouwen die werden verondersteld even passief en decoratief te zijn aan de arm van hun rijke echtgenoot als de chaise longue dat was in het salon. Hulpeloos zongen ze in hun gouden kooi. 'Nooit gebeurde er iets é…Read more

Edith Wharton (1862-1937) is de eerste Amerikaanse schrijfster die in literair opzicht imponeerde en tegelijk een groot publiek wist te boeien. Naast psychologische en sociale romans, die zich afspelen in de aristocratische kringen van New York, schreef Wharton korte verhalen, waarvan een twaalftal nu (voor het eerst) zijn vertaald. Whartons personages zijn vooral vrouwen die zich ontworstelen aan de sociale, mannelijke conventies van de Amerikaanse aristocratie aan het begin van 20e eeuw. Met een scherpe, subtiele pen ontmaskert Wharton de hypocrisie, het snobisme en de lege moraal van het mondaine New York waarin de positie van vrouwen nog door allerlei (ongeschreven) wetten werd beknot. Whartons heldinnen staan op de drempel van een strijdbare moraal waarin de vrouw haar eigen vrijheid verkent. Met humor en een geraffineerd gevoel voor suspense weet Wharton de innerlijke en uiterlijke leefwereld van vrouwen in prachtige beschrijvingen te vangen. In deze tijd waarin oud goud volop i…Read more

About Edith Wharton

Edith Wharton (; born Edith Newbold Jones; January 24, 1862 – August 11, 1937) was an American novelist, short story writer, and designer. Wharton drew upon her insider's knowledge of the upper class New York "aristocracy" to realistically portray the lives and morals of the Gilded Age. In 1921, she became the first woman to win the Pulitzer Prize in Literature, for her novel The Age of Innocence. She was inducted into the National Women's Hall of Fame in 1996. Among her other well known works are the The House of Mirth and the novella Ethan Frome.

Biography

Early life

Edith Wharton was born Edith Newbold Jones on January 24, 1862 to George Frederic Jones and Lucretia Stevens Rhinelander at their brownstone at 14 West Twenty-third Street in New York City. To her friends and family she was known as "Pussy Jones." She had two older brothers, Frederic R…Read more on Wikipedia