Boek
Nederlands

Het Gilgamesj-epos

Theo De Feyter (vertaler)

Het Gilgamesj-epos

In de reeks:
Vertaling van met toelichtingen op het beroemde oud-Mesopotamische epos.
Extra onderwerp
Poëziebundels, mythologie
Titel
Het Gilgamesj-epos / vert., ingel. en van aantek. voorzien door Theo de Feyter
Vertaler
Theo De Feyter
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Ambo, 2002
155 p.
ISBN
90-263-1681-X

Besprekingen

Rond Gilgamesj, de historische koning (28e eeuw v.C.) van Oeroek in het zuiden van Irak, hebben zich legenden gevormd die vanaf 2000 v.C. in spijkerschrift werden genoteerd. De lacunes van het slechts voor de helft bewaarde epos worden ingevuld met versies uit verschillende taalgebieden. Sinds de 'standaardversie' van Campbell Thompson uit 1930, die enthousiast werd onthaald omwille van de opmerkelijke parallel met het bijbelse zondvloedverhaal en wegens de universele thematiek van de mens die in opstand komt tegen zijn sterfelijkheid, zijn andere tekstfragmenten opgedoken die een nieuw licht wierpen op de betekenis en de plaats van sommige passages uit het epos. Deze informatie verwerkte de auteur in deze herziene uitgave van het Gilgamesj-epos, waarbij hij ook de nadruk legde op de leesbaarheid en de toegankelijkheid van het verhaal. Het epos van Gilgamesj en zijn vriend Enkidoe boeit door zijn thematiek en zijn typisch oosterse stijl, de beeldende taal en de herhalingen en parallel…Lees verder
Het Gilgamesj-epos is één van de belangrijkste teksten uit de oudheid. Rondom de legendarische Sumerische koning waren al in het oude Sumerië verhalen ontstaan, maar in de tijd van koning Hammurapi werd de eerste versie van dit epos geschreven. Omstreeks 1200 v. Chr. ontstond de uiteindelijke tekst van het epos, geschreven op twaalf kleitabletten. Helaas is klei broos materiaal, zodat makkelijk tekstverlies optreedt. Daardoor is noch de eerste, noch de definitieve versie compleet overgeleverd. De standaardvertaling van het Gilgamesj-epos was die van De Liagre Böhl, voor het laatst herzien in 1958. Nu is er een compleet nieuwe vertaling (op zich een verbeterde herdruk van de eerder bij Vrij Geestesleven verschenen uitgave uit 1991*), waarin het onderzoek sinds de jaren vijftig en de nieuwe tekstvondsten zijn verwerkt. Daardoor kan deze vertaling behoorlijk afwijken van die van Böhl. Op zich leverde Böhl een ritmischer vertaling, maar de weergave door De Feyter leest makkelijker. De ver…Lees verder