Boek
Nederlands

Kind tussen pleegouders en ouders

Anne Maaskant (auteur)
+1
Kind tussen pleegouders en ouders
×
Kind tussen pleegouders en ouders Kind tussen pleegouders en ouders

Kind tussen pleegouders en ouders

Verslag van een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de relatie van een pleegkind met de ouders en pleegouders.
Onderwerp
Pleegzorg
Extra onderwerp
Pleegkind, pleegouders
Titel
Kind tussen pleegouders en ouders
Auteur
Anne Maaskant
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: SWP, 2007
101 p. : graf.
ISBN
9789066658707

Besprekingen

Het boek is gebaseerd op een scriptie die werd bekroond met de Horizon Studieprijs 2007, een initiatief van een instelling voor onder andere jeugdzorg. De hulpvraag naar pleegzorg wordt in een probleemstelling uitgelegd. Er wordt gezocht naar een theoretisch gefundeerd antwoord op de vraag welke factoren van invloed zijn op de relatie van een pleegkind met de ouders en pleegouders; de opvoedingstaken worden beschreven en de mogelijke loyaliteitsconflicten en hechtingsproblemen. Dan worden richtlijnen onderzocht om het oudercontact vorm te geven, samen met de betrokken partijen, zoals kind, pleegouders, ouders, pleegzorgwerkers en voogden. Het belang van samenwerking tussen bovengenoemde partijen wordt uitgelegd. Dan volgt een beschrijving van het onderzoek met procedures, deelnemende instanties, onderzoeksgroep en meetinstrumenten. Daarna de resultaten, conclusies en discussie. De uitslag geeft onder andere aan dat pleegouders meer juridische zekerheid moeten krijgen. Voor het kind is…Lees verder